Предприемачеството- школа за ученици и учителиПърва образователна мобилност по проект

"Предприемачеството- школа за ученици и учители" 

Договор № 2019-1-BG01-КА116-061745

04.11.2019 - 16.11.2019

                 Проектът е финансиран по програма ЕРАЗЪМ+


Участваха 15 ученици от професия Икономист и 16 ученици от професия Организатор на туристическа и агентска дейност и Техник- технолог по качеството на храни и напитки, придружавани от трима преподаватели- по икономика, от направление хранителни технологии и туризъм и чужд език. Учениците проведоха производствената си практика в естествена чуждоезикова среда в гр. Кемниц, Германия в продължение на две седмици. Участието им в мобилността формира и разви умения като творческо мислене, предприемчивост, инициативност, упоритост и чувство за отговорност.Учениците от професия Икономист се обучаваха в учебния професионален център F+U в Кемниц, Саксония. Предприемаческите им умения бяха затвърдени и усъвършенствани с ролеви игри чрез ÜFA (виртуална фирма). Последният ден от мобилността, икономистите представиха генерираните си бизнес идеи, което е своеобразна демонстрация, на получените знания и придобитите умения. Доказаха , че умеят да планират и правилно да ръководят една фирма. Имаше победители и награди.

Ученици от професия Организатор на туристическа и агентска дейност и Техник- технолог по качеството на храни и напитки, работиха в реална работна среда в най-известните и добри ресторанти на Кемниц- Miramar, Kellerhaus, Hans im Gluck, Stollberger, Pelzmuhle, Klaffenbach . Те усъвършенстваха уменията си в технологии и техника за производство на храни и напитки, организиране и функциониране на кухня, ресторант и технологията на кулинарната продукция. Всеки участник получи Europass Mobility сертификат. През следващата година проектът продължава с нови предизвикателства пред учителите и учениците на Земеделската гимназия.Моята образователна мобилност в Германия
по проект “Предприемачеството- школа за ученици и учители“

 Нали знаете  цялата тази емоция, която изживявате, когато ви кажат, че ще посетите нови места и ще се запознаете с нови хора. Е, в началото на учебната година моят клас, както и някои други паралелки бяхме избрани за учебна практика в Германия по програма Еразъм+ с времетраене 2 седмици, от 04.11.2019 до 16.11.2019 г. Всички бяхме много радостни и притеснени в същото време.
Преди всичко всеки един от нас  имаше за задача да напише мотивационно писмо в което да опише всичките си участия в извънкласни дейности, успеха, отсъствията и защо  смята,  че е достоен да бъде избран. Това беше  първата стъпка. След това всеки един от  избраните трябваше да изкара курс  по немски език,  който завършваше с изпит. Това беше втората стъпка. Успях да  се класирам и на двата, което много ме зарадва.
Но нека  преминем към самата мобилност. Пътуването до Германия беше изпълнено с много емоции. Повечето  от нас  за пръв път пътуваха със самолет и беше съвсем ново изживяване. Всичко това стана възможно благодарение на спечелен проект „Предприемачеството-школа за ученици и учители“ от моето училище- Земеделска професионална гимназия. Проектът беше по програма Еразъм+ , КД 1 “Образователна мобилност на граждани“,  сектор „Професионално образование и обучение“.
По време на производствената практика имахме занятия всеки ден и играехме симулационна игра, която е отражение на истинския живот. Задачата, която ни беше възложена беше много интересна. Бяхме разделени на 5 екипа по 3 човека. Всеки екип имаше собствена фирма за производство  на принтери. Фирмите работиха осем години, т.е. играта имаше осем периода. Всеки един период отговаряше на една календарна година. Избрахме си име и девиз на всяка фирма:
Екеп 1-Printcaso, с девиз ,,Printing is like painting-simple with Printcaso”.
Екип 2-FP, ,,Всеки оригинал заслужава добро копие”.
Екип 3-PrettyPrint, ,,Копие по-добро от оригинала”.
Екип 4-Jumper Print, ,,Направи скок в бъдещето с Jumper Print”.
Екип 5-Genezis,  ,,Think about the past and print your future”.
В края на последния период се разбра, че фирмата, която се беше справила най-добре беше втората. Не бяха излезли на загуба в нито един от периодите. Бяха наели много персонал още в първи период и после го разпределяха. Аз бях от 5 екип. Ние почнахме добре във първи и втори период, но в последствие не успяхме да разпределим както трябва персонала и също така не успяхме да излезем на втория пазар. Мисля, че залагахме повече на рекламата отколкото качеството на продукцията и не помислихме за лихвите.
Като цяло всеки един екип разбра, че да управляваш една фирма изобщо не е толкова просто. Условията на пазара се менят, всеки един период беше различен и ние не успяхме добре да пригодим нещата в наша полза. Ако имаме шанса да играем пак ,мисля че вече имаме достатъчно умения и ще успеем да се справим наистина добре. Играта беше много поучителна. Въпреки че не се справихме много добре, научихме много нови  неща и най-важното от тях беше-работата в екип. Да изслушваме всеки от екипа беше най-силната ни страна.
Имахме  лекция с презентация за фалшивите пари и  за банките от представител на Дойчебанк, Много интересни бяха семинарите за социално-осигурителната система на Германия. Изчислявахме заплати и осигуровки.
Програмата ни включваше посещение в логистичния център на Амазон в Лайпциг. Особено бяхме впечатлени от стъклената фабрика на Wolkswagen  в Лайциг.

В свободното си време разгледахме много нови места- Фрайберг, Лайпциг, Кемниц и Дрезден. Запознахме се с историята, културата и архитектурата на Германия. Запознахме се с доста хора, било то в стола, общежитията или просто завързахме приятелства с хората от другите паралелки. Както се случи при мен.
Най-силното ми впечатление  беше, че всички там спазват правилата, спират на пешеходните пътеки, усмихват се, поздравяват... Има към какво да се стремим и ние българите в тази посока.
За всеки един от нас преживяването беше уникално, в това съм сигурна.
Аз например за пръв път играх боулинг. Видях много места които се надявам, че някой ден ще имам възможността да видя пак. Научих се малко или много да спазвам правилата повече от преди.
За мен тези две седмици минаха изключително бързо. А когато тръгнах си мислех,че са много. В края на мобилността всеки участник получи сертификат Европас мобилити.
Благодаря на господин Терзийски, г-на Коюмджиева, г-на Иванова, г-жа Михайлова и всеки един постарал се да направи тази практика реалност. Беше едно наистина изключително преживяване. Благодаря Еразъм+!!!
   

                                                Сиана Джакова, ученичка от XI А клас,
Професия Икономист, специалност Земеделско стопанство,
Земеделска професионална гимназия
Гр. Сандански


Този проект е съфинансиран по Програма Еразъм+ на Европейския съюз.   Тази публикацията отразява само личните виждания на нейния автор и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за използването на съдържащата се нея информация.

ВТОРА МОБИЛНОСТ 

04.07.2021-18.07.2021
 

Проектът "Предприемачеството - школа за учители и ученици", който е по програма Еразъм+“ –финансирана от ЕС, ни предостави множество възможности за развитие в професионален план и сблъскване с пъстротата на различните култури. В периода 04.07-18.07.2021г. прекарахме времето си в град Кемниц, Германия, намиращ се на около 2 часа от столицата- Берлин. За поредна година Земеделска професионална гимназия "Климент Аркадиевич Тимирязев" успешно проведе мобилност по прект. Благодарение на предоставената ни възможност да изучаваме и съпоставяме моделите на стартиране и развитие на малкия и среден бизнес, ние успяхме да развием творческия и естетическия ни усет, работата в екип и култура на поведение. Защо точно Германия е избраната страна за провеждането на нашата практика? Като европейска страна с умерено равнище на безработица, Германия е пример за прилагането на ефективни мерки на пазара на труда, и за насърчаване на младежката заетост. От положителния опит и резултати, всеки участник ще успее да допринесе наученото в българската среда на бизнес иновациите.

Целите на проекта са свързани с разширяването на предприемаческите компетентности на учениците, тяхното личностното израстване, създаване на трансгранични контакти, обогатяване на езиковите компетенции чрез практикуване в естествена езикова среда, превръщането на учениците в съзнателни участници в междукултурния диалог чрез опознаване на друга националност и култура. Всичко това ще улесни прехода към пазара на труда и ще насърчи нас, младите хора, за започване на самостоятелен бизнес. Проектът постави едно начало за усъвършенстването на професионалния ни профил и вдъхна доза увереност във всеки един от нас.

Ежедневието ни стартираше още в 7 сутринта, тъй като закуската ни бе осигурена в обучителния център, в който прекарвахме чак до 3ч. Първото нещо, с което трябваше да се адаптираме, беше точността. Немците държат на това да се спазват уговорки, задължения и графици без закъснения. Всеки един от нас положи усилия да сме коректни спрямо нашите домакини и резултатът беше успешен. След закуската започваше и нашият работен ден в обучителния център. Заложената ни задача бе да развиваме фирми, занимаващи се с производството на черно бели и цветни принтери. Всички бяхме разделени на 5 отбора с по 3-4 човека в екип. В симулационната игра имаше 7 периода, в които всеки един от нас трябваше да ръководи дейността на фирмата. Определяхме необходимия брой работници, размерът на заплатите им, средствата за повишаване качеството и стойността на продукта, машините за производство и техният капацитет, обемът на производството, инвестициите в екологията, маркетинга и продажбите, цената на продукта и много други фактори за успешното протичане на дейността. Евентуално провеждахме анализи на всяка една фирма и следяхме какъв е дялът на пазара, кой е на печалба или загуба и разбира се, измисляхме нови стратегии за всеки следващ период. Всяка една фирма премина през загуба, дори и до принудителен заем, но въпреки всичко всеки един от нас успя да научи тънкостите на пазара, отговорността да поемаш риск и как да спечелим потенциални клиенти. Безусловно повишихме културните си познания и обогатихме езиковите си компетенции, преодолявайки предизвикателството да го направим от извора на немската култура. В един от работните дни имахме онлайн посещение на най-голямата в света по оборот, сред продаващите стоки и услуги чрез Интернет компания- Амазон. Представен ни беше процесът на работа,  дейността на машините и работниците в цялата компания. Определено бяхме впечатлени от това колко много продукти се изпращат на ден и как благодарение на роботите процесът на работа е улеснен. В програмата ни беше включено и пътуване до град Дрезден, с цел да посетим стъкления музей на Volkswagen. В него успяхме да се срещнем реално с едни от най-новите модели екологични автомобили и процесът на построяване на кола по поръчка. Музеят се намира в сърцето на град Дрезден, което го прави уникален по себе си. Последният си ден от нашия престой прекарахме отново в град Дрезден, с целта да посетим Цвингера и да се разходим окола града. Заобиколени от музеи, дворци и градския живот, всеки един от нас успя да се наслади максимално на краткия престой в Дрезден.

 Получихме още една невероятна възможност да прекараме първия си уикенд в град Лайпциг, който е на около един час път от Кемниц. Градът бе оживен, съчетавайки невероятната си историческа архитектура със съвременния пейзаж. В неделя прекарахме целия си ден в един от най-големия и красив зоопарк в Европа, намиращ се в Лайпциг. Развлеченията успяха да разнообразят ежедневието ни и да направят нашия престой още по-незабравим.

Надяваме още много наши съученици от земеделската гимназия да успеят да участват в мобилности по проекти, финансирани от ЕС.

 Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Тази публикация [съобщение] отразява само личните виждания на нейния автор и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за използването на съдържащата се в нея информация.

Донна Георгала, 11 клас, проф. „Икономист-информатик“


Презентация от втората мобилност


Презентация от продуктите  - втора мобилност.

Трета мобилност 12.07-16.07.2021

Приключи образователната мобилност на група учители по проект "Предприемачеството – школа за ученици и учители" към Земеделска професионална гимназия „Климент Тимирязев”, гр. Сандански. Тя се проведе в град Кемниц, Германия за периода от 12.07.2021 до 16.07.2021 г., по програма „ЕРАЗЪМ+“, финансирана от ЕС. В мобилността за учители участваха седем преподаватели по професионални предмети.

В деня на пристигането, веднага от летището в Дрезден, заедно с учениците, беше посетен завода за коли Volkswagen. Разгледан бе пълният автоматизиран процес, който е търговска тайна. Учителите участници в мобилността се запознаха с дуалната образователна система в Германия, учебни програми, системи за оценяване в професионалните училища и насоки за водене на индивидуализирано и ориентирано към практиката обучение. По време на престоя и обучението си в германския град Кемниц, лектори бяха г-жа Тина Вайнхолд , г-н Даниел Гросман и г-жа Лаутербах, които представиха информация за структурата FUU, професионалното обучение и социалните проекти в организацията.

 Учителите присъстваха на открит урок на ученици от 12 клас. Темата на урока беше „ Разлики между хартиените книги и електронните“. В рамките на десет минути всеки от екипите презентира своите доводи „за“ и „против“ . Дуалната система подпомага за адаптиране и реализиране на трудовия пазар на хора с увреждания, бежанци и граждани, желаещи да се преквалифицират за по-лесното внедряване в работната среда. Придобитият опит, знания и умения мотивира педагогическите специалисти при прилагане на дуалната система, одобрена и функционираща в ЗПГ “Климент Тимирязев“.

Заключителна среща по проект "Предприемачеството – школа за ученици и учители"От 17 до 18 септември 2021 година в хотел "Катарино" - Разлог се проведе заключителна среща по проект № 2019-1-BG01-КА116-061745„Предприемачеството – школа за учители и ученици”. В срещата взеха участие от ЗПГ-Сандански, Професионална гимназия по електроника и енергетика - Банско, Професионална гимназия по механизация на селското стопанство - Разлог, Професионална гимназия по туризъм и хранителни технологии - Разлог. На събитието бяха представени и дискутирани всички дейности, реализирани по проекта, а също и възможностите за кандидатстване по проекти по програма „Еразъм плюс”.Срещата се проведе при спазване условията за безопасност срещу COVID-19.

  


Презентация за проекта


 Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Тази публикация [съобщение] отразява само личните виждания на нейния автор и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за използването на съдържащата се в нея информация.
 

Няма коментари:

Публикуване на коментар